“เทนเซ็นต์ ประเทศไทย” สานต่อแคมเปญ #Together We Can

“เทนเซ็นต์ ประเทศไทย” สานต่อแคมเปญ #Together We Can ร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางวิฤติโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรค ให้แก่ สภาผู้แทนราษฎร รวมกว่า 675,000 ชิ้น เพื่อนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปแจกจ่ายให้ใช้อย่างทั่วถึง

Read more