อาลีบาบา และ มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักเกษตรสีเขียว ผ่านแคมเปญเกมออนไลน์

อาลีบาบา กรุ๊ป (“อาลีบาบา”) เชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับอาหารที่ปลูกอย่างยั่งยืน เข้ามามีส่วนร่วมในการเปิดตัวเกมออนไลน์ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเพิ่มการสนับสนุนให้แก่เกษตรกรไทยที่ทำการเกษตรแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนให้แก่เกษตรกรไทย ผ่านการสนับสนุนจากอาลีบาบา

Read more