“ช่องวันอ่านเอา” ค้นหานวนิยายเรื่องเยี่ยมใน Theme “รักรัก – รักร้าย”

ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง สำหรับ โครงการ “ช่องวันอ่านเอา” ที่ผ่านมาแล้วทั้ง 2 ครั้ง จนมีผลงานนวนิยายจากผู้ชนะเลิศในโครงการ ได้ถูกนำมาสร้างเป็นละครพีเรียดฟอร์มยักษ์อย่างละคร “วานวาสนา” ที่กำลังออกอากาศ และโกยเรตติ้งสูงอยู่ ณ ขณะนี้

Read more