“เฮยยิน” บริการอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งขนานแท้ เลิศรส

“เฮยยิน” (HEI YIN) เป็นร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งขนานแท้ ที่มุ่งมั่นจะนำเสนออาหารเลิศรสและมรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารในรูปแบบที่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายที่จะสานสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและกลุ่มลูกค้าผ่านความหลากหลายของอาหาร ความอบอุ่น และการบริการ

Read more