วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย สนับสนุนให้พนักงานนำเก้าอี้ออฟฟิศที่รักกลับบ้าน

สถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้หลายองค์กรต้องออกมาตรการ Work From Home แต่เมื่อเวลาของการทำงานที่บ้านผ่านไปนาน จนกลายเป็นการเผชิญหน้ากับความเครียดอยู่ตลอดเวลา บวกกับการใช้งานกล้ามเนื้อซ้ำ ๆ รวมทั้งอาจมีการจัดระเบียบร่างกายที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า ไหล่ ทำให้หลายคนต้องเผชิญกับภาวะ Work From Home Syndrome ทำให้เสียสุขภาพกายและสุขภาพจิตจนอาจนำไปสู่ “ภาวะหมดไฟ” ในการทำงาน และคนส่วนมากไม่ได้มีเก้าอี้ทำงานคุณภาพดีสำหรับใช้ที่บ้าน ทำให้ต้องนั่งตามเก้าอี้ที่อาจไม่เหมาะสมกับการนั่งทำงานทั้งวัน

Read more about วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย สนับสนุนให้พนักงานนำเก้าอี้ออฟฟิศที่รักกลับบ้าน