“ชวิณ เจียรวนนท์” วางมือจากออร่า กรุ๊ป ขอทุ่มเวลาให้กับ บลูพริ้นต์ ฟอเรสต์

นายชวิณ เจียรวนนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหารกลุ่ม บลูพริ้นต์ ฟอเรสต์ (Blueprint Forest Group) วางมือจากตำแหน่งกรรมการของออร่า กรุ๊ป (Aura Group) ในขณะที่การถอนการลงทุนของ family office 2W กรุ๊ป (2W Group) จากออร่า กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ให้บริการที่ปรึกษาองค์กรและผู้จัดการกองทุนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคใกล้ดำเนินการสำเร็จแล้ว หลังจากที่ได้ลงทุนตลอดสองปีที่ผ่านมา อนึ่ง บลูพริ้นต์ ฟอเรสต์ กรุ๊ป เป็นธุรกิจบริหารจัดการเงินอิสระลงทุนของกลุ่มธุรกิจ Multi-family office

Read more about “ชวิณ เจียรวนนท์” วางมือจากออร่า กรุ๊ป ขอทุ่มเวลาให้กับ บลูพริ้นต์ ฟอเรสต์