ชมรมจักรยาน สมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ ทีมคลุกฝุ่น Cycling Club และนักจักรยานปั่นอิสระ ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อวัดพระบาทน้ำพุ” ปีที่ 3 ได้ยอดเงินบริจาคกว่าหนึ่งล้านบาท

ชมรมจักรยาน สมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ ทีมคลุกฝุ่น Cycling Club และนักจักรยานปั่นอิสระร่วมปั่นจักรยานเพื่อขอรับเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี วัดพระบาทน้ำพุ ได้ยอดเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาตามเส้นทางต่าง ๆ จำนวน 1,060,929 บาท

Read more

ชมรมจักรยานสมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ ทีมคลุกฝุ่น Cycling Club และนักจักรยานปั่นอิสระร่วมจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อวัดพระบาทน้ำพุ” ปีที่ 3

ชมรมจักรยานสมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ ทีมคลุกฝุ่น Cycling Club และนักจักรยานปั่นอิสระ ออกสตาร์ทกิจกรรม “ปั่นเพื่อวัดพระบาทน้ำพุ” ปีที่ 3 โดยมี นายสัญญา หวะสุวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และประธานชมรมจักรยานสมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมปั่นจักรยานไปพร้อมกับสมาชิกเพื่อขอรับบริจาคจากพี่น้องประชาชน ตั้งแต่บริเวณรอบตลาดนัดแฟลตคลองจั่น

Read more