ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ ร่วม สยามจุลละมณฑล ต่อยอดความสำเร็จห้องสมุดประชาชนออนไลน์ 

ข่าวดีวงการศึกษาไทย ภาคเอกชน ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ และ สยามจุลละมณฑล พัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์ ช่วยสร้างการศึกษาอย่างเท่าเทียม ล่าสุดต่อยอดความสำเร็จจากระบบห้องสมุดประชาชนออนไลน์ ส่งมอบนวัตกรรมเครือข่ายห้องสมุดออนไลน์ ไฮบรารี่ ต้นแบบ แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงแหล่งความรู้แบบไร้พรมแดนด้วยสื่อดิจิตอลและระบบออนไลน์ พร้อมเปิดให้ประชาชนอ่าน อีบุ๊ก แบบถูกลิกสิทธิ์

Read more