งานเดิน-วิ่ง “ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22 Pinhathairun #22” กลับมาอีกครั้งในรูปแบบ On-site ออกตัวพร้อมกัน 18 มิถุนายนนี้

กลับมาอีกครั้ง กับงานเดิน-วิ่ง “ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22” ดำเนินงานโดยสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลังจากจัดในรูปแบบ Virtual Exercise เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดในปีที่ผ่านมา พร้อมเปิดรับสมัครงานเดิน-วิ่งเต็มรูปแบบ On-site อีกครั้งตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2566

Read more