ออกจากกรอบความคาดหวัง แล้วทำตาม Passion ไปกับ บอม – ฑิชากร

สังคมปัจจุบัน รวมทั้งโซเชียลมีเดีย มีอิทธิพลต่อผู้คนส่วนใหญ่ให้ต้องแสวงหาความสมบูรณ์แบบในชีวิต นับตั้งแต่สมัยเรียน จะต้องให้โดดเด่นทั้งการเรียน กีฬา กิจกรรม พอถึงวัยทำงานก็ต้องเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้รับการยอมรับ และผลตอบแทนสูง นอกจากนี้ หน้าตา ผิวพรรณ หรือรูปร่างจะต้องสวย หล่อ ดูดีตามมาตรฐาน แม้ว่าการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเป็นสิ่งที่ดี ส่งเสริมความก้าวหน้าและทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จ แต่ก็อาจเกิดความกดดันกับการเปรียบเทียบกับผู้อื่น เพื่อตอบบรรทัดฐานที่มาชี้วัดความเป็นตัวเรา ซึ่งท้ายที่สุดอาจกลายเป็นการลดทอนคุณค่าและสูญเสียการเคารพตัวเองไปอย่างไม่รู้ตัว ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

Read more