วีเอ็มแวร์เผยมุมมอง 7 เทรนด์ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ประจำปี 2565

ตลอดปีที่ผ่านมา เราได้เห็นความเคลื่อนไหวของประเด็นเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่กลายเป็น ‘hot pick’ ทั่วโลก ส่งผลให้ภาครัฐและเอกชนเล็งเห็นความสำคัญถึงการพัฒนากลยุทธ์ด้านความปลอดภัยมากขึ้น  และเราได้พบเห็นช่องโหว่ที่สำคัญของ Log4j ซึ่งเผยให้เห็นถึงความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั่วโลก ในปี 2564 ยังเห็นการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น Colonial Pipeline, JBS และ Kaseya ที่กลายเป็นประเด็นข่าวหลักและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคทุกวัน

Read more