สสว. ผนึกหอการค้าไทย หนุน 30 ผู้ประกอบการพร้อมก้าวสู่ธุรกิจ Next Normal

สสว. จับมือ หอการค้าไทย ประกาศความสำเร็จแคมเปญ “Health Cuisine & Beauty Festival 2022” บน Shopee ชูศักยภาพสุดยอด 30 ผู้ประกอบการใหม่พร้อมก้าวสู่ธุรกิจอนาคต

Read more

สสว. ผนึกเดอะมอลล์ ผลักดันสิทธิประโยชน์ “SME ชัวร์” ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า นโยบายสำคัญ ในปี 2565 ที่ สสว. เร่งดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME คือการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการขยายโอกาสทางการตลาด เพื่อช่วยพลิกฟื้นธุรกิจของผู้ประกอบการให้เดินหน้าต่อได้ รวมถึงสร้าง SME รายใหม่ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และสนับสนุนการพัฒนาสินค้า SME

Read more

สสว. ผนึก 4 หน่วยงาน ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยสู่ Formulization

สสว. ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน ผลักดัน “MSME Step Up” กว่า 400 ราย ยกระดับมาตรฐานสินค้า หนุนดิจิทัลเทคโนโลยี เชิญชวนช้อปสินค้าผ่านแคมเปญพิเศษ “SME HYBRID FAIR” บนช้อปปี้

Read more

เครือซีพี ร่วมผนึกกำลังกับ สสว. เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ SME Online Business Matching ครั้งที่ 2

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แพลตฟอร์มแห่งโอกาส ต้องการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการและเกษตรกรให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงขยายช่องทางการตลาด เพิ่มองค์ความรู้ ทักษะ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างหลากหลายมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและเกษตรกรทุกระดับ ยกระดับมาตรฐานสินค้า SME  และสินค้าท้องถิ่น

Read more

สสว.-สทท. โชว์ความสำเร็จ “SME Restart” ฟื้นเศรษฐกิจไทยด้วยการท่องเที่ยววิถีใหม่

สสว. จับมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ประกาศความสำเร็จ SME Restart เสริมความพร้อมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 1,000 ราย เดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจไทยด้วยการท่องเที่ยววิถีใหม่

Read more

สสว. – หอการค้า โชว์ศักยภาพ SME กว่า 600 ราย เปิดร้านค้าออนไลน์บน Shopee

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2564 หรือ “สสว.CONNEXT สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์” ซึ่ง สสว. ร่วมดำเนินการกับหอการค้าไทย จำเป็นต้องงดการจัดงานในลักษณะออฟไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

Read more

สสว. ผนึก 4 มหาวิทยาลัย ประกาศความสำเร็จ SME “ปั้นดาว” ขายออนไลน์บน Lazada สู้โควิด

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ในปีนี้โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยร่วมดำเนินการ ได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เป็นต้นแบบในการยกระดับและพัฒนาต่อยอดวิสาหกิจทุกสถานะและทุกระดับ

Read more

สสว. ร่วมกับสถาบันอาหาร พัฒนา 6 คลัสเตอร์เปิดตลาดบนแฟลตฟอร์มออนไลน์ สร้างเม็ดเงินกว่า 70 ล้านบาท

สสว. เปิดตลาดบนแฟลตฟอร์มออนไลน์ดันผู้ประกอบการยุคใหม่ 6 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์กระเทียม ทุเรียน เกลือ สมุนไพรแปรรูปอาหารทะเล และแปรรูปประมงน้ำจืด (กุ้ง)) พัฒนาสินค้า เสริมกลยุทธ์เจาะกลุ่มนักช้อปยุคดิจิทัล พร้อมเสิร์ฟสินค้าคุณภาพด้วยการไลฟ์สด ผ่านแฟนเพจ “ตามอำเภอจาน” รวมถึงการเปิดหน้าร้านบน 3 แพลตฟอร์ม เฟสบุ๊กแฟนเพจ

Read more

กระตุ้นเศรษฐกิจ ชุบชีวิต SMEs มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้

สสว. ปักธงความสำเร็จจากการจัดงาน “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” ซึ่งเป็นการจับมือร่วมกันกับ ISMED และ ศอ.บต. เปิดประสบการณ์ธุรกิจยุคดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ SME 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก โดยได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักช้อปทั่วประเทศ และมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเติบโตอีกครั้ง

Read more