องค์การตลาด เพิ่มมูลค่าการส่งออกจากโครงการ ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก

องค์การตลาด สานต่อนโยบาย กระทรวงมหาดไทย โดยนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างอาชีพในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกจากโครงการ ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก (AORTOR GLOBAL MARKETING) เชื่อมโยงผู้ประกอบการในเขตภาคตะวันออกกว่า 200 ราย ในการเปิดตลาด ตุรกี ออสเตรเลีย จีน และกัมพูชา

Read more