อั่งเปานี้เพื่อโอกาสของน้องๆ

#มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ร่วมมอบอั่งเปาเพื่อเป็นของขวัญให้น้องๆ ได้ค้นพบและเรียนรู้สิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝันนอกห้องเรียน โดยการบริจาคให้กับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

Read more about อั่งเปานี้เพื่อโอกาสของน้องๆ