GC ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 GC มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายทางการแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วย เสื้อกาวน์จากเม็ดพลาสติก PE ชุด Coverall และหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) จำนวน 11,750 ชุด เพื่อป้องกันและช่วยลดความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้แก่ 9 โรงพยาบาลรัฐ และหน่วยงานราชการในจังหวัดระยอง ด้วยความห่วงใย

Read more about GC ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่