Maker Space เปิดพื้นที่ต้อนรับน้องๆ เยาวชน สร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เมื่อ “ทักษะ” กำลังจางหายไปจากสังคมมนุษย์ ด้วยแนวคิดที่ว่าซื้อถูกกว่า และรวดเร็วกว่าการประดิษฐ์ด้วยตนเองทำให้มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 กลายเป็นมนุษย์ที่แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยตัวเองไม่เป็น

Read more about Maker Space เปิดพื้นที่ต้อนรับน้องๆ เยาวชน สร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์