แพทย์จีนไขปัญหาภาวะการมีลูกยาก เหตุจากรังไข่เสื่อมก่อนวัยอันควร

จากประสบการณ์ในการตรวจรักษาผู้มีปัญหามีลูกยาก พบว่าทุกวันนี้คนไข้หญิงรังไข่เสื่อมก่อนวัยอันควรมีเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากผู้หญิงมีอายุ 40 ปีขึ้นไปรังไข่จะเริ่มเสื่อมสภาพ ถือว่าเข้าสู่วัยใกล้หมดประจำเดือน ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างปกติ แต่หากภาวะนี้เกิดก่อนอายุ 40 ปีจะนับเป็น “ภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัย” ซึ่งควรได้รับการแก้ไข เพราะนอกจากจะส่งผลให้มีบุตรยากแล้ว ยังทำให้ร่างกายทรุดโทรมเร็ว เสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุน โรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆ อีกด้วย

Read more