ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ ชี้แจงกรณีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้บริการ

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 กรณีมีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 122 ระบุ Timeline เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00 น. ได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมายังศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ นั้น ทางศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและข้อเท็จจริงจาก สำนักสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี แล้วพบว่า ผู้ป่วยได้เดินทางมาจอดรถที่ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ จริง เพื่อไปซื้อของยังศูนย์การค้าอื่นบริเวณใกล้เคียง โดยไม่ได้แวะร้านค้าใดใดภายในศูนย์การค้าฯ

Read more about ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ ชี้แจงกรณีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้บริการ