CAO เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ประกาศกลยุทธ์ C.S.E.P 4 ด้านหลัก เดินหน้าสู่ตัวแทนที่ดีที่สุดในประเทศ

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ประกาศวิสัยทัศน์ภายใต้แม่ทัพใหม่ช่องทางตัวแทน “ชวลิต ทองรมย์” เดินหน้าพัฒนาศักยภาพตัวแทนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นย้ำสู่การเป็น “ตัวแทนที่ดีที่สุดในประเทศ” ด้วยกลยุทธ์ C.S.E.P.

Read more about CAO เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ประกาศกลยุทธ์ C.S.E.P 4 ด้านหลัก เดินหน้าสู่ตัวแทนที่ดีที่สุดในประเทศ