บางกอกไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว (BIC) แนะนำบริการฝากไข่

เพราะผู้หญิงยุคใหม่มีศักยภาพมากขึ้นและมีความฝันที่จะเลือกเดินในเส้นทางชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องให้การมีบุตรตามความเหมาะสมเรื่องเวลาและขั้นตอนของชีวิตที่สังคมมักจะบอก ต้องมาเป็นอุปสรรคในเส้นทางความฝัน บางกอก ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว จึงนำเสนอบริการฝากไข่ (Oocyte Cryopreservation) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มอบทางเลือกที่ช่วยเติมเต็มคุณค่าให้กับความฝันของผู้หญิง และสนับสนุนผู้หญิงทุกคนให้มีอิสระในการดำเนินชีวิตที่เหมาะกับรูปแบบชีวิตและความต้องการของแต่ละท่าน พร้อมบรรเทาความกังวลของผู้หญิงในเรื่องการมีบุตรในเวลาที่เหมาะสมกับตนเองด้วยวิธีการที่สะดวกและไม่ยุ่งยาก

Read more about บางกอกไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว (BIC) แนะนำบริการฝากไข่