NT เดินหน้าพัฒนาธุรกิจ ยกระดับบริการรอบด้านเสริมจุดแข็งสู่อนาคต

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบาย Digital Thailand 4.0 เร่งพัฒนาองค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการบริการครบวงจร ให้มีประสิทธิภาพ รองรับความต้องการทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และผู้ให้บริการ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

Read more about NT เดินหน้าพัฒนาธุรกิจ ยกระดับบริการรอบด้านเสริมจุดแข็งสู่อนาคต

รมว.ดีอีเอสควบรวมตั้ง NT รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของไทยสำเร็จ มั่นใจศูนย์บริการพร้อมดูแลลูกค้าทั่วประเทศ

รมว.ดีอีเอสมั่นใจผลงานควบรวมประวัติศาสตร์ พร้อมชู NT รับภารกิจหนุนดิจิทัลภาครัฐและดูแลความมั่นคง เชื่อมั่นประเทศลดการลงทุนซ้ำซ้อนและประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มชัดเจน

Read more about รมว.ดีอีเอสควบรวมตั้ง NT รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของไทยสำเร็จ มั่นใจศูนย์บริการพร้อมดูแลลูกค้าทั่วประเทศ