กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี คุณเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณนิติกร กรัยวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ และ รศ. ดร. บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เฝ้า ฯ  รับเสด็จ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Read more about กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์