“เมดีซ กรุ๊ป” และ “โรงพยาบาลราชพฤกษ์” เปิดตัวศูนย์การเก็บเซลล์ไขมันเพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์ (Cell Harvesting Center)

บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านสถาบันการฝากเก็บ คัดแยก เพาะเลี้ยง และวิจัยสเต็มเซลล์แบบครบวงจร พร้อมรางวัลการันตีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ “บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)” โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของจังหวัดขอนแก่น ให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล (JCI International และ

Read more