ไบโอซายน์ ผลิตชุดตรวจโควิด RT PCR รายแรกของไทย

กลุ่มไบโอซายน์ โชว์ศักยภาพนักวิจัยไทยฝีมือระดับสากลพัฒนาชุดตรวจโควิดแบบ RT PCR มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นรายแรกของไทยแก้ปัญหาขาดแคลนชุดตรวจลดการนำเข้าเร่งขยายกำลังผลิตรองรับผู้ป่วยใหม่

Read more about ไบโอซายน์ ผลิตชุดตรวจโควิด RT PCR รายแรกของไทย