ทิศทางการดำเนินงาน กทปส. ปี 65

กทปส. เป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐที่ให้ทุนกับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการวิจัยและพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ที่ผ่านมานั้นผู้เข้ามาขอทุนส่วนมากจะเป็นหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล มูลนิธิ หรือสมาคม พร้อมประกาศทิศทางการดำเนินงานและจัดสรรทุนในปี 2565  กทปส. ตั้งเป้าชวนเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทย เข้ามาเสนอโครงการเพื่อรับทุนไปทำงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์กับประเทศจนนำไปสู่การต่อยอดทางการค้าได้

Read more