สัมผัสนิยามแห่งความสุข..ผ่านกลิ่นหอมผ่อนคลายของหมอน Malouf

เคยได้ยินไหมว่า..กลิ่นทำให้หลับง่ายขึ้น หลับสนิทขึ้น และเพิ่มคุณภาพการนอนหลับของคุณได้..เพราะการได้กลิ่นถือว่าเป็นสัมผัสที่ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกได้ดีที่สุด ซึ่งไม่เพียงกลิ่นจะถูกส่งตรงไปยังสมองส่วนหน้าผ่านเซลล์รับกลิ่นเท่านั้น แต่ “การได้กลิ่น” ยังสัมพันธ์กับจินตนาการ ช่วยเพิ่มความผ่อนคลายในช่วงเวลาการพักผ่อน รวมถึงช่วยการหลั่งฟีโรโมน (สารเคมีเพื่อดึงดูดเพศตรงข้าม) อีกด้วย

Read more