เปิดแล้ว…ห้องบริจาคโลหิตถาวร เพิ่มเติมสาขาที่ 5 ที่ ดิ เอ็มโพเรียม

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการห้องบริจาคโลหิตถาวร (Fixed Station) สาขาที่ 5 ที่ ดิ เอ็มโพเรียม เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการระดมโลหิต ส่งมอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ที่บริเวณพื้นที่ชั้น 2 อาคาร B ดิ เอ็มโพเรียม

Read more about เปิดแล้ว…ห้องบริจาคโลหิตถาวร เพิ่มเติมสาขาที่ 5 ที่ ดิ เอ็มโพเรียม