Dow หนุน ‘ลด โลก เลอะ’

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมสนับสนุนสามล้อไฟฟ้า “ลด โลก เลอะ” วิ่งรับบริจาคพลาสติกใช้แล้ว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำพลาสติกใช้แล้วมาหมุนเวียนสร้างประโยชน์ โดยร่วมมือกับเทศบาลเมืองบ้านฉาง นำร่องรณรงค์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา

Read more about Dow หนุน ‘ลด โลก เลอะ’

Dow และ Solvay หนุนต้านภัยโควิด-19 ระลอกใหม่

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้ากิจกรรม “ดาวห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด” มอบของใช้ที่จำเป็น สนับสนุนการทำงานของภาครัฐและชุมชน พร้อมร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1-2% กว่า 40,000 ลิตร ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Dow และ Solvay ให้กับจังหวัดระยอง โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปกระจายต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

Read more about Dow และ Solvay หนุนต้านภัยโควิด-19 ระลอกใหม่

Dow หนุนคัดกรองโควิด-19 เพื่อระยองปลอดภัย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้ามอบอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ และสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ของจังหวัด อำเภอ สาธารณสุข และเทศบาลต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก และจุดตรวจเพื่อป้องกันและควบคุมการติดต่อของเชื้อโควิด-19 จังหวัดระยอง พร้อมกับมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง และกระบอกฉีดผสมน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 1-2% ให้กับชาวระยองที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย และยั่งยืนของชุมชน

Read more about Dow หนุนคัดกรองโควิด-19 เพื่อระยองปลอดภัย

เผยภาพชนะประกวด “ป่าชายเลนปากน้ำประแส”

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลนไทย ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพถ่าย “ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส” ภายใต้โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการลดโลกร้อนและขยะทะเล ในการนี้มีผลงานจากนักท่องเที่ยว และช่างภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพที่ส่งเข้าประกวดเกือบ 400 ภาพ โดยถ่ายทอดความงดงามของป่าชายเลนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยองในมุมมองต่าง ๆ

Read more about เผยภาพชนะประกวด “ป่าชายเลนปากน้ำประแส”