Dow และ Solvay หนุนต้านภัยโควิด-19 ระลอกใหม่

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้ากิจกรรม “ดาวห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด” มอบของใช้ที่จำเป็น สนับสนุนการทำงานของภาครัฐและชุมชน พร้อมร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1-2% กว่า 40,000 ลิตร ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Dow และ Solvay ให้กับจังหวัดระยอง โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปกระจายต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

Read more about Dow และ Solvay หนุนต้านภัยโควิด-19 ระลอกใหม่