BEDO จัดงานเผยแพร่ผลงาน สพภ. ผ่านออนไลน์ครั้งใหญ่

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดงานเผยแพร่ผลงานสพภ. ในรูปแบบถ่ายทอดสดออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “The Power of Collaboration” พลังแห่งการร่วมมือร่วมใจในการทำงานของ BEDO และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กว่า 30 ชุมชนทั่วประเทศร่วมอวดโฉมผลงานจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที่สามารถสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2564 ผ่านเพจ Facebook : BEDO Thailand

Read more about BEDO จัดงานเผยแพร่ผลงาน สพภ. ผ่านออนไลน์ครั้งใหญ่

BEDO เตรียมจัดงานเผยแพร่ผลงาน สพภ. ผ่านออนไลน์ครั้งใหญ่

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พร้อมขับเคลื่อนงานเผยแพร่ผลงาน สพภ. ในรูปแบบถ่ายทอดสดออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “The Power of Collaboration” พลังแห่งการร่วมมือร่วมใจในการทำงานของ BEDO และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนรู้จักอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนในยุคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเศรษฐกิจของชาติ โดยจะมีการจัดงานตลอดระยะเวลา 3 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2564 ผ่านเพจ Facebook : BEDO Thailand

Read more about BEDO เตรียมจัดงานเผยแพร่ผลงาน สพภ. ผ่านออนไลน์ครั้งใหญ่

TBCSD รวมพลังความร่วมมือ มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ภาคธุรกิจไทย TBCSD : พลังความร่วมมือ มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ สู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ สู่อนาคตที่ยั่งยืน” ณ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Read more about TBCSD รวมพลังความร่วมมือ มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

วิกฤต “ขยะพลาสติก” หลังโควิด-19 ทางออกและโอกาสสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

“ขยะพลาสติก” เป็นปัญหาสะสมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน จากปริมาณการใช้พลาสติกที่เพิ่มขึ้นจนล้นเมือง กลายเป็นปัญหาระดับประเทศและเป็นโจทย์ใหญ่ของโลก ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่าง ๆ มากมาย แม้ว่าที่ผ่านมากระแสการรณรงค์ “ลด-ละ-เลิก” การใช้พลาสติก จะเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์ที่ทุกภาคส่วนหันมาตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่วิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป เช่น การทำงานที่บ้าน (Work From Home) และใช้บริการส่งอาหาร (Food Delivery) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่อาจปฏิเสธได้

Read more about วิกฤต “ขยะพลาสติก” หลังโควิด-19 ทางออกและโอกาสสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

TBCSD จัดงานประจำปี 2563 เพื่อรับฟังปาฐกถาพิเศษ และเผยวิสัยทัศน์ขององค์กรฯ

วานนี้ (8 ธันวาคม 2563) องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ได้จัดงานประจำปี 2563 (Gala Dinner 2020) ของ TBCSD ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรับฟังปาฐกถาพิเศษ และวิสัยทัศน์ขององค์กรฯ ในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไทยให้ยั่งยืน รวมถึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม

Read more about TBCSD จัดงานประจำปี 2563 เพื่อรับฟังปาฐกถาพิเศษ และเผยวิสัยทัศน์ขององค์กรฯ