เริ่มแล้ว! งานชิม ช้อป ไกด์ ปีที่ 2 @เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

เริ่มแล้ว!! สำหรับงาน ชิม ช้อป ไกด์ จัดโดยศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 2 และ ครั้งที่ 3 เพื่อช่วยเหลือมัคคุเทศก์และผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  โดยจัดขึ้น

Read more