ดีพร้อม – เมืองนานาโอะ จับมือลงนาม MOU ผลักดันการสร้างเครือข่ายธุรกิจ

จ.สุพรรณบุรี – เมื่อเร็วๆ นี้ นางสุชาดา โพธิ์เจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจกับนายชาทานิ โยชิทากะ นายกเทศมนตรีเมืองนานาโอะ ผู้แทนรัฐบาลท้องถิ่น จังหวัดอิชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Webinars

Read more