ทส. ร่วมกับศิลปินจิตอาสา “มาลีฮวนน่า” และถนนดนตรี ส่งความสุขให้ประชาชน แบบฉบับ New normal

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 19.00 – ​21.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับศิลปินจิตอาสา “มาลีฮวนน่า” และถนนดนตรี จัดกิจกรรม New normal “เพื่อชีวิตวิถีใหม่..ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ส่งความสุข พร้อมสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในการปกป้อง ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน

Read more about ทส. ร่วมกับศิลปินจิตอาสา “มาลีฮวนน่า” และถนนดนตรี ส่งความสุขให้ประชาชน แบบฉบับ New normal