เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ คว้ารางวัล Best Covid 19 Awareness Program

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ยืนหนึ่งด้านกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Engagement) คว้ารางวัล Best Covid 19 Awareness Program ในการประกาศผล 2020 International Finance Insurance Award จากการสร้างแคมเปญสื่อสารกับลูกค้าในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

Read more about เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ คว้ารางวัล Best Covid 19 Awareness Program