เตรียมลงดาบขบวนการค้าข้อสอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย หลังพบว่าคนในขายเอง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทำงานจิตอาสาช่วยปราบปรามขบวนการทุจริตสอบ นำโดย นางสาวเปมีปินัทธ์ วนิชบูริพันธ์ เลขานุการประธานมูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร และ นายภูมิรวิชญ์ ชัยภูริหิรัณยกุล ประธานสภาสมาพันธ์ปกป้องวิชาชีพแพทย์แผนไทย ได้เดินทางมายัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมแถลงข่าว ขบวนการซื้อขายข้อสอบ ภาคปฏิบัติ การสอบรับใบอนุญาต การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบัน หรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยรังสิต หลังจากมีผู้ร้องเรียนมายัง นางสาวเปมีปินัทธ์ วนิชบูริพันธ์ จำนวนมาก

Read more about เตรียมลงดาบขบวนการค้าข้อสอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย หลังพบว่าคนในขายเอง