กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ สำหรับนิสิตนักศึกษา

วันนี้ (วันที่ 1 ธันวาคม 2563) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าว “โครงการประกวตออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ” (Young Architect ECO Home Contest) ณ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more about กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ สำหรับนิสิตนักศึกษา