กตป. จัดระดมความคิดเห็น ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การบริหารงานของ กสทช. ด้านโทรทัศน์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ หรือ กตป. เป็นประธานเปิดงาน “การประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะสาธารณะ (Public hearing) ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2563” ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more about กตป. จัดระดมความคิดเห็น ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การบริหารงานของ กสทช. ด้านโทรทัศน์