สตีเบล เอลทรอน รับรางวัล Product Innovation Awards 2020

มร.โรลันด์ เฮิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด รับมอบรางวัล Product Innovation Awards 2020 สาขาสินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทธุรกิจเครื่องทำน้ำอุ่น น้ำร้อน จาก รศ. ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยรางวัลในครั้งนี้ได้รับการคัดเลือกมาจากความร่วมมือระหว่าง นิตยสาร Business+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการรวบรวมและคัดเลือกรายชื่อสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมทางด้านสินค้า บริการ หรือกระบวนการทางธุรกิจ ที่โดดเด่นใน 10 ประเภทสินค้าและบริการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนำเสนอแก่ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการลงคะแนนโหวตเลือกสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรม แห่งปี 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *