อั่งเปานี้เพื่อโอกาสของน้องๆ

#มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ร่วมมอบอั่งเปาเพื่อเป็นของขวัญให้น้องๆ ได้ค้นพบและเรียนรู้สิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝันนอกห้องเรียน โดยการบริจาคให้กับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ คือมูลนิธิเพื่อการศึกษาที่ดูแลเด็กด้อยโอกาสในชุมชนหลายแห่งในประเทศไทย มูลนิธิดำเนินงานมาแล้วกว่า 6 ปี มีอาสาสมัครโครงการกว่า 2,000 คนจากทุกสายอาชีพ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปลดปล่อยศักยภาพของเด็กๆ ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าเดินตามความฝันของตัวเอง 🙋🙋‍♀️

ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา… มีเด็กๆ เข้าร่วมโครงการ Saturday School มาแล้วกว่า 7,000 คน จาก 28 โรงเรียน (27 โรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ และ 1 โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช) การบริจาคเงินของท่านในวันตรุษจีนนี้ จะไม่ใช่เป็นแค่การให้อั่งเปาธรรมดา แต่ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยให้ดีขึ้น รวมทั้งเปิดหนทางในชีวิตให้แก่น้องๆ ในอีกหลายร้อยครอบครัวที่ยังขาดแคลนโอกาส

บริจาคได้ที่ https://bit.ly/Saturday-School

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://www.saturday-school.org/ หมายเหตุ : สามารถใช้การบริจาคยื่นลดหย่อนภาษีได้ผ่านเว็บไซต์ปันบุญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *