ซาฟารีเวิลด์ ผ่านมาตรฐาน SHA พร้อมร่วมสนับสนุนโครงการรัฐ #เราเที่ยวด้วยกัน

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) โดยนายฤทธิ์ คิ้วคชา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และนายดวง คิ้วคชา ผู้จัดการสำนักวิจัยและอภิบาลสัตว์ แสดงสัญลักษณ์ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Healthy Administration (SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และกระทรวงสาธารณสุข ในประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว

พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลได้เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้เที่ยวอย่างมีความสุขในรูปแบบ New Normal ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/safariworld.bangkok หรือโทร. 02-5181000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *