“มูลนิธิรามาธิบดีฯ” เปิดตัวภาพยนตร์สั้น

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เดินหน้าสานต่อแนวคิด ‘วัฒนธรรมแห่งการให้’ เพื่อรวมพลังความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ สร้างแรงกระเพื่อมและส่งต่อพลังแห่งความเกื้อกูลแก่ผู้ป่วยยากไร้ในสังคมไทย ผ่านภาพยนตร์สั้นสะท้อนชีวิตผู้ป่วยยากไร้ของแม่จันดี – น้องน้ำผึ้ง รักแท้…แม้ไม่ใช่สายเลือด โดยได้รับเกียรติจาก 3 บุคคล 3 บทบาทหน้าที่ ร่วมค้นหาความหมายของการให้… พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนให้ผู้ป่วยยากไร้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “ปัจจุบันโรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเฉลี่ยกว่า 2 ล้านครั้งต่อปี ซึ่งจำนวนไม่น้อย เป็นผู้ป่วยยากไร้หรือผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องทุนทรัพย์ รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคที่สิทธิพื้นฐานไม่ครอบคลุมและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์บางรายการนอกเหนือบัญชียาหลักแห่งชาติ ด้วยความเชื่อมั่นในหลักหลักสิทธิมนุษยชน โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ จึงไม่เพียงเป็นการให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานสถานพยาบาล แต่ยังเป็นอีกความมุ่งมั่นสำคัญของโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพให้กับคนไทยทุกคน” 

แม่จันดีและน้องน้ำผึ้ง เป็นคู่แม่ลูกที่ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ มากว่า 19 ปี เรื่องราวของทั้งคู่ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและบริการด้านสุขภาพในสังคมไทย ที่เราทุกคนไม่อาจปฎิเสธได้ว่า ‘ปัญหานี้มีอยู่จริงและยังมีอยู่’ ในขณะเดียวกัน ความรักของแม่กับหัวใจของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ และลูกสาวที่ป่วยซึ่งไม่ได้ผูกพันธ์กันทางสายเลือด ยังสะท้อนถึงพลังของการให้ ที่จะช่วยเติมพลังใจให้กับผู้รับชมได้อย่างมหาศาล” นางสาวพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าว

การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ชีวิต ร่วมมอบโอกาสการมีชีวิตต่อให้ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ด้วยการบริจาคเงินผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ ทุกการบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยเหลือค่ารักษา ให้แก่ผู้ยากไร้ได้เข้าถึงการรักษา ดังปณิธานที่ว่า #คำว่าให้ไม่สิ้นสุด ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *