ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตั้ง “ถังวนถุง”

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ให้หันมาใส่ใจการแยกทิ้งขยะพลาสติกในชีวิตประจำวันมากขึ้น ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในภาคีภาคเอกชนขับเคลื่อนโครงการ “มือวิเศษ x วน” ติดตั้ง “ถังวนถุง” จุดดรอปพ้อยท์ ทิ้งถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว บริเวณทางเชื่อม อะ ลา อาร์ต (A La Art) ชั้น 2 และบันไดเลื่อน โซน A ชั้น 7 ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพื่อนำมาหมุนเวียนสู่กระบวนการรีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทยให้ค่อยๆ น้อยลงในอนาคต  

สำหรับการติดตั้งถังวนถุงในวันแรก คุณวิศาล สิปิยารักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงาน ได้ร่วมนำถุงพลาสติกที่ทำความสะอาดแล้ว ใส่ลงในจุดดรอปพ้อยท์ “ถังวนถุง” บริเวณทางเชื่อม อะ ลา อาร์ต (A La Art) ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นำร่องความร่วมมือภาคประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกที่ต้นทาง พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรีไซเคิลพลาสติกให้เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน   

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถคัดแยกพลาสติกประเภท PE หรือพลาสติกที่ยืดได้ อาทิ  ถุงหูหิ้วใส, ถุงช้อปปิ้ง, ฟิล์มหุ้มแพ็คขวดน้ำ, ฟิล์มหุ้มแพ็คกล่องนม, ซองไปรษณีย์พลาสติก, พลาสติกกันกระแทก, ถุงซิปล็อกหรือซองยา, ฟิล์มห่อสินค้าประเภทผ้าอ้อม ผ้าอนามัย, ถุงขนมปัง, ถุงน้ำตาลทราย และ ถุงน้ำแข็ง โดยนำมาล้างให้สะอาด ตัด

ส่วนสติ๊กเกอร์และเทปกาวใสออก ตากให้แห้งพร้อมเก็บรวมรวมในถุงเดียวให้แน่น ก่อนนำมาใส่ถังวนถุงตามจุดรับที่กำหนด กว่า 300 จุด ทั่วประเทศ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ           รีไซเคิลหมุนเวียนใช้ต่อไป โดยสามารถเช็คจุดวางวนถุงได้ที่เฟชบุ๊คเพจ มือวิเศษ นอกจากนี้ถุงและฟิล์มพลาสติกที่ส่งเข้ามารีไซเคิลกับโครงการจำนวน 1 กก. = 5 บาท จะนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โครงการ “มือวิเศษ x วน” โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการPPP Plastics ของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) มีจุดประสงค์ในการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้แยกพลาสติกจากต้นทาง ก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลจากโรงงานผลิตถุงพลาสติก หมุนเวียนถึงมือผู้บริโภคเป็นพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของประเทศไทยที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2570

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมต่างๆ  ของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  ได้ที่  www.mbk-center.co.th  และ www.facebook.com/mbkcenterth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *