เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ร่วมกับ สภากาชาดไทยขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมทำความดี บริจาคโลหิต ในโครงการ “เดอะ แพลทินัม Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ปี 2” ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศที่รอคอยโลหิตในการผ่าตัดและรักษาโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเกิดจากกรณีต่างๆ ซึ่งขั้นตอนการบริจาคโลหิตมีการคุมเข้มตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ยกระดับ มาตรการ 3 ข้อ ได้แก่ “คัดกรอง เข้มงวด ครอบคลุม”

โดยสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ในวันที่ 17 มิถุนายน 64 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 ด้านหน้าอาคาร ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2121-8000

ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส COVID-19 ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อมาตรการรักษาสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานทุกคน โดยได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของภาครัฐอย่างเคร่งครัดได้แก่ การคัดกรอง การเฝ้าระวังติดตาม การรักษาความสะอาด ลดการสัมผัส รวมถึงการเว้นระยะห่างเพื่อเพิ่มความมั่นใจ พร้อมให้ความร่วมมือกับสังคมส่วนรวม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตไวรัส COVID-19 นี้ไปด้วยกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *