สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ “ปทุมวัน 2 (817)” ลงน้ำ

เพื่อให้ภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในท้องทะเลไทย ตลอดจนถึงเรื่องการคุ้มครองและป้องกันทรัพยากร รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ โดย พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ “ปทุมวัน 2 (817)” ลงน้ำ

พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนิภาพรรณ สุขวิมล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ โดยมี พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน, พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมเป็นสักขีพยาน และมี นายภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ อู่ต่อเรือบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันก่อน

พล.ต.อ. ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร กล่าวว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มีการลักลอบค้าน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในทะเลของประเทศไทย ทางกองบังคับการตำรวจน้ำ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติน้ำ จึงได้มีโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ดังกล่าวเพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจการป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม ซึ่งเรือตรวจการณ์ “ปทุมวัน 2 (817)” มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม รวมถึงภารกิจตรวจลาดตระเวนสำหรับงานป้องกันปราบปรามและจับกุมการกระทำผิดกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นๆ ตลอดจนมีภารกิจในการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกู้ภัยทางน้ำ คุ้มครองและป้องกันทรัพยากร รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษาความมั่นคงและอำนาจอธิปไตยของชาติ ตามแนวชายแดนด้านฝั่งทะเล 

นายภัทรวิน จงวิศาล กล่าวว่า เรือ “ปทุมวัน 2 (817)” สร้างจากแบบเรือ M25 Patrol Boat ซึ่งเป็นแบบ WELL PROVEN DESIGN โดยบริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงระบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในการนำเรือออกปฎิบัติภารกิจได้อย่างตรงเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งแบบเรือ M25 Patrol Boat นี้ มีโอกาสรับใช้ภารกิจของหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิเช่น กองบังคับการตำรวจน้ำ (เรือ 813 – 814) และกรมศุลกากร เป็นต้น 

สำหรับ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 ดำเนินธุรกิจต่อเรือ และซ่อมเรือ และได้ส่งมอบเรือให้ลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาแล้วกว่า 319 ลำ อาทิ เรือตรวจการณ์ความเร็วสูง เรือตรวจการณ์ติดอาวุธนำวิถี
เรือรับส่งลูกเรือ และบริการแท่นขุดเจาะน้ำมัน เรือสำราญ เรือขจัดคราบน้ำมัน และเรืออเนกประสงค์ต่างๆ อีกทั้งยังให้คำปรึกษางานด้านการต่อเรือ และซ่อมเรือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็น “อู่ต่อเรือของคนไทย เพื่อสังคมไทย”

ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในในการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบเรือ ด้านการผลิต การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนความปลอดภัยในการทำงาน และได้มีการผลักดันให้บุคลากรทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนา ทำให้บริษัทฯ สามารถออกแบบ และพัฒนาแบบเรือเป็นของตัวเอง ดังนั้น เรือทุกลำที่ต่อโดยบริษัทฯ จึงเป็นเรือที่มีสมรรถนะดี ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า และได้ผ่านการทดสอบทดลองสมรรถนะของเรือเพื่อความสมบูรณ์เรียบร้อยก่อนส่งมอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *