จังหวัดปทุมธานี จัดงาน “อัศจรรย์อาหาร อลังการปทุมธานี” 23-27 ก.ย.นี้

จังหวัดปทุมธานี เตรียมจัดงาน “อัศจรรย์อาหาร อลังการปทุมธานี” เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ของจังหวัดปทุมธานี ที่นำเสนอทั้งอาหารนานาชนิด เช่น Street Food อาหารดั้งเดิมของชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีน อาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ วัฒนธรรมประเพณี เส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี ในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายนนี้ บริเวณหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) จังหวัดปทุมธานี

งานแถลงข่าวการจัดงาน “อัศจรรย์อาหาร อลังการปทุมธานี” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โดยมี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี, นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี, นางสาวจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าว และมีการสาธิตการทำอาหารเมนู “ปทุมวาไรตี้” ใช้วัตถุดิบจากจังหวัดปทุมธานี จาก เชฟจากัวร์ – ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์

นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า “นโยบายสำคัญของการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่สามารถสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว และมีความสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวในอนาคต โดยเป็นสินค้าและบริการที่มีโอกาสและศักยภาพสูง อันนำมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผ่านการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมและวิถีอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารร่วมกับการพัฒนากรรมวิธีการผลิตของภาคเกษตร โดยมุ่งเน้นประสบการณ์สัมผัสบรรยากาศและวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอาหารเพื่อสุขภาพ”

“จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลติดกับกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีศักยภาพความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีการผสมผสานกันทั้งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตรและวิถีชีวิตพื้นถิ่นที่เรียบง่าย ตลอดจนมีประเพณี วัฒนธรรม และอาหารการกินที่ผสมผสานเป็นเอกลักษณ์ของหลากหลายชาติพันธุ์ และจากคำขวัญของจังหวัดปทุมธานีที่กล่าวว่า “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม” ซึ่งข้าวและบัว ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานต่อคนรุ่นหลัง และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มาเยือนและร่วมงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดปทุมธานี (Gastronomy Tourism) “อัศจรรย์อาหาร อลังการปทุมธานี” ดังนั้นผมจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมงานครั้งนี้ ซึ่งจะรวบรวมไว้ทั้งอาหารนานาชนิดที่ขึ้นชื่อ แหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดปทุมธานี ภายในงานเดียว”

นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า งานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดปทุมธานี (Gastronomy Tourism) “อัศจรรย์อาหาร อลังการปทุมธานี” จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งยกระดับมาตรฐานอาหารไทยจากระดับชุมชนสู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

งาน “อัศจรรย์อาหาร อลังการปทุมธานี” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ของจังหวัดปทุมธานี ที่นำเสนอทั้งอาหารนานาชนิด เช่น Street Food อาหารดั้งเดิมของชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีน อาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ วัฒนธรรมประเพณี เส้นทางท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี โดยมีแนวทางในการนำเสนอที่อิงกับรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal รวมทั้งนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อสอดรับกับนโยบาย Smart Tourism และการเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ของจังหวัดปทุมธานี

“รูปแบบการจัดงาน “อัศจรรย์อาหาร อลังการปทุมธานี” ครั้งนี้จะมีบูธร้านค้าคัดสรรถึง 80 บูธ มีที่นั่งรับประทานอาหารภายในงานในบรรยากาศริมน้ำ หรือสามารถซื้อกลับได้ และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีหมุนเวีบยกันไปทุกวัน สำหรับอาหารเด็ดของจังหวัดปทุมธานีที่ทุกท่านจะได้พบและลิ้มลองภายในงานครั้งนี้มีมากมายครับ ไม่ว่าจะเป็นขนมเบื้องมอญ ข้าวแช่ โรตี หรืออาหารจีนประเภทต้ม ตุ๋น เมี่ยงกลีบบัว ไปจนถึงกุ้งแม่น้ำที่นำมาทำอาหารหลากหลายเมนู นอกจากนี้ยังมีการประกวดทำอาหารอีกด้วย” นายพีรพงษ์กล่าว

“งานครั้งนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพิ่มมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ฐานราก เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในจังหวัดปทุมธานีอย่างเป็นรูปธรรม” นายสิทธิชัย กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *