ผู้บริหารพาราไดซ์ พาร์ค ร่วมแจกส้มมงคลแก่ร้านค้า

พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค นำโดย นางสาวไปรยาภรณ์ แข็งแรง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด พร้อมด้วย นายเอกรัตน์ ชลลัมพี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวสุธาลินี เสนะสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน นางสาววิพาภร อุ่นสุข ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี นางวรารัตน์ บุณยานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน HAPPY CHINESE NEW YEAR 2021

จัดขบวนแห่มังกรทองและสิงโต พร้อมร่วมแจกส้มมงคลแก่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ เพื่อความเป็นศิริมงคล เสริมความมั่งคั่ง มั่งมี โชคดี ตลอดทั้งปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *