เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ จัดซูเปอร์บิ๊กอีเว้นท์ ขนทัพเทคฯ – นวัตกรรมฟื้นฟูภาคการผลิต

0 0
Read Time:4 Minute, 9 Second

บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย ร่วมกับ สมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย เปิดตัวงาน “Pack Print International 2022 และ Corrutec Asia 2022” งานแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ และกระดาษลูกฟูกแห่งภูมิภาคเอเชีย” ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เตรียมเปิดพื้นที่แสดงนวัตกรรมสุดล้ำจาก 3 อุตสาหกรรมเพื่อการผลิต การพิมพ์ และการบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงสินค้าระดับในภูมิภาค พร้อมเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการพิมพ์ การบรรจุภัณฑ์ และกระดาษลูกฟูกให้สามารถเดินหน้าต่อได้ในช่วงเปิดประเทศ

นายเกอร์นอท ริงลิ่ง กรรมการผู้จัดการ เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย กล่าวว่า ในช่วงที่ประเทศไทย และหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกกำลังมีนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมถึงเปิดประเทศเพื่อต้อนรับการท่องเที่ยว การลงทุนเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับภาคอุตสาหกรรม เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย ในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ และโอกาสสำคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตดังกล่าว จึงได้กลับมาร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB  สมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และล่าสุดที่ขยายขอบเขตความร่วมมือมาสู่สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ผลักดัน “Pack Print International 2022 และ Corrutec Asia 2022” งานแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ และกระดาษลูกฟูกแห่งภูมิภาคเอเชีย” ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างการเติบโตให้กับหลากหลายธุรกิจ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์และยา ฯลฯ พร้อมเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับสาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และกระดาษลูกฟูกได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เศรษฐกิจดิจิทัล การพิมพ์ 3 มิติ ฯลฯ ซึ่งจะมอบความแตกต่างให้กับงานแสดงสินค้า เสริมความแข็งแกร่งให้ผู้จัดแสดง สามารถต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงสินค้า หรือการประชุมของอุตสาหกรรมต่างๆ ในภูมิภาคได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ทั้งนี้ ภายในงานจะ มีการรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์แนวทางการผลิตแห่งอนาคตจากกว่า 250 บริษัทชั้นนำที่มาจากประเทศทั่วโลก อาทิ Bobst, Heidelberg, Konica Minolta, Tsukatani, Zund รวมถึงแบรนด์ชั้นนำในประเทศ อาทิ Comprint, Cyber SM, Nationwide ฯลฯ โดยแต่ละบริษัทได้เตรียมนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการผลิตการพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์ใหม่ล่าสุด มาเปิดตัวพร้อมกันภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ นวัตกรรมที่ช่วยประหยัดต้นทุนสำหรับองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวคิด BCG MODEL โดยยังครอบคลุมถึงกลุ่มบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่กำลังเติบโตอย่างมากในขณะนี้ เช่น บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับช่องทางการค้าอีคอมเมิร์ซ บรรจุภัณฑ์ที่สอดรับความใส่ใจในด้านสุขภาพจากภาวะการระบาดของเชื้อโควิด -19 

นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นอื่น ๆ ทั้งพื้นที่จับคู่การเจรจาธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสเชื่อมต่อกับผู้ผลิต หรือพันธมิตรในการต่อยอดสิ่งใหม่ ๆ ร่วมกันในอนาคต การให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม ซึ่งจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ และการเตรียมตัวตั้งรับกระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ รวมถึงบุคลากรในภาคการผลิตสามารถนำไปลงมือปฏิบัติกับธุรกิจของตนเอง ผ่านนวัตกรรมการจัดงานไมซ์ (MICE) ภายใต้สนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB

ด้าน นายเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับทั้งประเทศไทย และเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ ที่ต้องเผชิญกับผลกระทบทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด และปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน แต่ถึงแม้จะมีปัญหาดังกล่าว ผลคาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยในปี 2565 นี้ ก็มีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวได้ด้วยอัตราขยายตัวเฉลี่ย 3.5 – 4.5% โดยหากอุตสาหกรรมไทยเพิ่มขีดความสามารถด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบดิจิทัลเข้ามาส่งเสริมธุรกิจมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพทางการผลิต หมั่นพัฒนาทักษะการจัดการ และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยยกระดับให้ภาคส่วนอุตสาหกรรมไทยได้มากขึ้น ซึ่งการจัดงานแสดงสินค้า Pack Print International 2022 และ Corrutec Asia 2022 ในครั้งนี้ จะเป็นสุดยอดต้นแบบการจัดงานแสดงสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม ที่จะทำให้ทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย รวมถึงสามารถเป็นแนวทางการจัดแสดงให้กลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทย และระดับนานาชาติได้นำไปศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดแสดงต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

%d bloggers like this: