เอ็ม บี เค ทุ่มงบกว่า 1.3 ล้าน สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า พนักงาน และผู้ประกอบการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ได้สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้คนจำนวนมากว่า สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่แม้เราจะดูแลป้องกันตนเองได้ดีแล้ว แต่บางครั้งก็อาจเกิดมาจากผู้อื่น หรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นในอากาศ ดังนั้นจึงมีการมุ่งมั่นสรรหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ที่จะมาช่วยป้องกันการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสในระบบอากาศ

นายสาธิต สายศร รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่าศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  ให้ความสำคัญต่อการดูแลด้านสุขอนามัย และคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า ผู้ประกอบการร้านค้า และพนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด-19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ  ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้นำนวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคในระบบปรับอากาศด้วยแสง UVC  มาติดตั้งในระบบฯ เพื่อทำให้อากาศในอาคารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีความสะอาดและปราศจากเชื้อโรค โดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อโรคอื่นๆ

นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 และ PM 2.5 สามารถช่วยกรองฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กได้ถึง 0.3 ไมครอน (PM 0.3)  ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆ โดยใช้งบประมาณกว่า 1.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับระบบฯ และพื้นที่ภายในอาคารศูนย์การค้า เพื่อให้การหมุนเวียนอากาศมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด สำหรับอาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีระบบทำความเย็นรวมศูนย์แบบชิลเลอร์ (Chiller) ซึ่งเป็นระบบทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำและส่งจ่ายความเย็นด้วยอากาศ ซึ่งอาศัยน้ำเป็นตัวกลางนำพาความเย็นไหลไปจุดต่างๆ ยังเครื่องทำลมเย็น (Air Handling Unit : AHU หรือ Fan Coil Unit : FCU) ที่ติดตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ปรับอากาศภายในอาคาร ซึ่งมีเครื่องทำลมเย็นอยู่จำนวนมากกว่า 1,000 เครื่องทั่วทั้งพื้นที่อาคาร โดยมีระบบที่ช่วยแลกเปลี่ยนอากาศร้อนและส่งอากาศเย็นออกมาตามท่อส่งลมเย็นให้ได้ความเย็นในพื้นที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม (เฉลี่ย 23±1องศาเซลเซียส)”

“ข้อดีของการนำแสง UVC มาใช้ในระบบปรับอากาศ นอกจากช่วยลดการเติบโตและแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา โรคซาร์ส ฯลฯ ที่จะเกิดขึ้นในระบบปรับอากาศแล้ว แสง UVC ยังช่วยขจัดไบโอฟิล์ม (Biofilm) เนื่องจากการสะสมของเชื้อราและฝุ่นทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดพลังงาน  ที่สำคัญมีการตรวจวัดสภาพอากาศทุก 6 เดือน จากบริษัทที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อยืนยันว่าสภาพอากาศของศูนย์การค้า อยู่ในเกณฑ์ที่ดี สะอาด และปลอดภัย” นายสาธิต กล่าว

การดูแลความปลอดภัยในสุขภาพของลูกค้าทุกคน เป็นความสำคัญอันดับหนึ่งในช่วงเวลานี้  ขอให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยตลอดการใช้บริการในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *