แม็คโคร รุกจัดงาน “วันโชห่วยไทยชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่”

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดงาน วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ตอกย้ำการเป็นมิตรแท้โชห่วยมาอย่างยาวนาน เตรียมเดินสายทั่วไทยทั้ง 4 ภูมิภาค เริ่มที่จังหวัดนครสวรรค์ พบกับกิจกรรมรูปแบบวิถีใหม่ ด้วยสินค้าที่โปรแรง ลดแหลก แจกสนั่น ผ่าน Facebook Live เพจ แม็คโคร คู่คิดธุรกิจคุณ พร้อมรับชมกิจกรรมอบรมให้ความรู้และเทคนิคดี ๆ จากทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วย และวิทยากรพิเศษ

นายวีระชัย ตู้วชิรกุล ประธานการจัดงาน ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ ๑๒  กล่าวว่า แม็คโคร ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 31 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกรายย่อยให้แข็งแกร่ง ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่เข้ามา บริษัท ฯ จึงมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจของสมาชิกร้านค้าปลีกรายย่อยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้แนะนำเครื่องมือและทักษะในการสร้างยอดขาย ตลอดจนเพิ่มผลกำไร ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การอบรม สัมมนา การแจกคู่มือการจัดการร้านค้าปลีก การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและสอดรับกับสถานการณ์การทำธุรกิจและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้คน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่เรียกกันว่า ชีวิตวิถีใหม่  ผู้ประกอบการร้านโชห่วยต้องปรับตัวและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง แม็คโครจึงได้พัฒนาโมเดล โชห่วยไทย วิถีใหม่  เพื่อช่วยโชห่วยไทยสามารถปรับตัวและก้าวข้ามความท้าทายในทุกสถานการณ์ ให้สืบสานธุรกิจสู่รุ่นต่อไปได้อย่างยาวนาน โดยในปีนี้ แม็คโครได้จัดงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ขึ้น เพื่อให้ความรู้ในการบริหารจัดการร้านโชห่วยให้เข้มแข็ง ปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการร้านโชห่วยทั่วประเทศ ทั้งยังสร้างเพิ่มกำไรและเพิ่มรายได้” นายวีระชัย กล่าวเสริม

ในปีนี้ งาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” จะเป็นครั้งแรกของการจัดงานแบบกิจกรรมวิถีใหม่ในรูปแบบการผสมผสานระหว่าง On ground ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ และ Online Event ที่มีการทำ Live streaming จากสาขาผ่าน Facebook และ Makro Line Official เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยผู้ประกอบการสามารถมาเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษสุด พร้อมพบกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่แม็คโครจัดเตรียมไว้เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าผ่านแคมเปญต่าง ๆ เช่น ตู้เย็นครัวชุมชน สินค้าราคาพิเศษจากแม็คโครจัดให้ และแม็คโครคลิก พร้อมกิจกรรมให้ความรู้จากทีมมิตรแท้โชห่วยและวิทยากรพิเศษ โดยจะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ตลอดระยะเวลา 4 เดือน เริ่มครั้งแรกในวันที่ 27 – 30 สิงหาคม ณ แม็คโคร สาขานครสวรรค์  

แม็คโครยังกำหนดให้จัดงานในครั้งต่อ ๆ ไป ในวันที่ 24 – 27 กันยายน ณ แม็คโคร สาขาชลบุรี, วันที่ 15 – 18 ตุลาคม ณ แม็คโคร สาขาอุดรธานี และวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน ณ แม็คโคร สาขาสุราษฎร์ธานี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.siammakro.co.th หรือ โทร. 02-335-5300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *