สว.นท จับมือศิลปินดาราจิตอาสา ร่วมงานบุญใหญ่ วันมาฆบูชา “ห่มผ้าพระธาตุศรีสองเมือง เสริมบารมี สืบสานพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๗”

1 0
Read Time:4 Minute, 50 Second

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของสื่อมวลชนทุกแขนง มุ่งหวังที่จะตั้งมั่นอยู่ในความเป็นธรรม และความเป็นสุจริตชน ประพฤติชอบดำรงชีวิต ประกอบสัมมาอาชีพแขนงสื่อมวลชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการดำรงไว้ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังคำนึงถึงการทำคุณประโยชน์ให้เกิดกับสังคมส่วนรวม เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของชาติ สืบสานและทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้อยู่ชั่วลูกสืบหลานต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานอำนวยการ

ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธาน สว.นท ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร รองประธาน สว.นท และ ดร.กัญฐณา สนเจริญ ประธานโครงการ “ห่มผ้าพระธาตุ” และกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สว.นท. ร่วมกับ มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย และ กลุ่มศิลปินดาราจิตอาสา ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและสืบสานพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี

สว.นท เปิดศักราชต้นปีด้วยการ “ห่มผ้าพระธาตุเมืองนคร” จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา และล่าสุดจัดงาน “ห่มผ้าพระธาตุศรีสองเมือง เสริมบารมี สืบสานพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๗” ณ พระธาตุศรีสองเมือง และหอศิลป์ ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งเป็น วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วย

โดยได้รับความเมตตาจาก พระอธิการมานพอคฺคจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดวังหงส์เหนือ จ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.นุ้ย เกศริน เอกธวัชกุล ทำหน้าที่พิธีกรและเริ่มพิธีสงฆ์ ด้วยการอารธนาศีล ๕ กล่าวคำถวายผ้าห่ม ผ้าไตร และชุดสังฆทาน พิธีกรนำผู้เข้าร่วมงานนั่งสมาธิ อธิษฐานจิต เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันพระใหญ่ วันมาฆบูชา

งานนี้มีเหล่าศิลปินดาราและคนบันเทิงให้เกียรติร่วมงานบุญใหญ่ ได้แก่ ชญาภา บีเวอร์ ผู้บริหารสถาบัน เอ็มบีเวอร์ กรุ๊ป, ครูเมย์-ภทดา สิงห์แก้ว ผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ M Power Studio สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จ.เชียงใหม่, เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร ผู้ช่วยผู้กำกับละคร “สองทระนง” ช่อง 7HD, ณมน -พัชรวลัย พงษ์ภมร จากละครเรื่อง มรกตสีรุ้ง ช่อง 7HD, สิริภัสสร หมวดอ่อน (แม่แขก), ทอฝัน-ไอณัฐชา นภสวัสดิรังสี, จุรีรัตน์ ชัยพรหมประสิทธิ์ และน้องๆ จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ M Power studio จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ยังมี นายปองภพ บุญอินเขียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์, ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายบรรจบ ใจจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด, นายจู รู้หลัก, รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด, นายภิรุม เถาโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด, นายลวน ดีปัญญา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด และร้อยตรีเกรียงไกร เยก้อนทอง เลขาณุการนายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด ให้เกียรติเข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วย

ช่วงในช่วงบ่ายมีการแสดงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ พระบรมสารีริกธาตุ และ บูรพกษัตริย์ไทย ชุดที่ 1 ฟ้อนเล็บ โดย น้องโอปอ-เด็กหญิงชลธิชา เตชะบุตร / น้องออมสิน เด็กหญิง กวินทิพย์ นิทากร / น้องไข่มุก เด็กหญิงวรปภา กันทะวงศ์ และ น้องลิอัน เด็กหญิงธารตรี บุญเถิง ชุดที่ 2 ฟ้อนดาบ โดย ครูเมย์-คุณภทดา สิงห์แก้ว ผู้บริหาร สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ M Power studio และ ห้องเสื้อ Love Harmony & Studio จ.เชียงใหม่ ชุดที่ 3 ฟ้อนเทียน โดย ณมน -พัชรวลัย พงษ์ภมร จากละครเรื่อง มรกตสีรุ้ง ช่อง 7HD และ ชุดที่ 4 รำพญานาคี มาฆะบูชา โดย น้องโอ-เด็กหญิงชลธิชา เตชะบุตร ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

จากนั้นตั้งขบวนแห่ผ้า พระอธิการมานพอคฺคจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดวังหงส์เหนือ จ.แพร่ นำสวดบท อิติปิโส วนรอบพระเจดีย์ธาตุ ๓ รอบ หลังจากทุกคนร่วมใจกันห่มผ้าพระธาตุศรีสองเมือง ด้วยจิตศรัทธาอย่างสุดพลัง!!!

งานห่มผ้าพระธาตุในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก คุณอุษา วิเศษนาวิน, คุณภูมิอุรา คงสุข ผู้บริหารเสื้อผ้าแบรนด์ Merry Ming รวมทั้งทีมงานที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี ขออนุโมทนาบุญ!!!

ประวัติความเป็นมา พระธาตุเจดีย์ศรีสองเมือง

การก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ศรีสองเมือง ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อนุสนธิจากพระอธิการมานพ อคคจิตโต เจ้าอาวาสวัดวังหงษ์เหนือ ตำบลวังหงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ ( พระศอ ของพระพุทธเจ้า) พระองค์หนึ่งจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ และทรงรับสั่งภายหน้าให้ พระคุณเจ้าแสวงหาชัยภูมิที่เหมาะทำการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระองค์นี้ไว้ให้เป็นปูชนียสถานที่ เคารพ กราบไหว้บูชาของอนุชนพุทธมามกะสืบไป

ต่อมาพระคุณเจ้าพระอธิการมานพ อคคจิตโต ได้ระลึกถึงพระดำรัสที่ทรงรับสั่งไว้ จึงประสานงานการก่อสร้างตามแบบแปลนรูปทรงขององค์พระธาตุเจดีย์เป็นแบบล้านนาไทย ณ เนินเขาพญาเมือง อยู่ในเขตของการปกครองบ้านเมืองตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปัจจุบัน

เนื่องด้วยพระอธิการมานพ อคคจิตโต ผู้นำในการดำเนินการก่อสร้าง พร้อมคณะศรัทธาทั้งสองเมืองคือ เมืองแพร่ และ เมืองอุตรดิตถ์ จึงได้พร้อมใจกันถวายนามพระเจดีย์องค์นี้ว่า พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสองเมือง เป็นต้นมา…!!!

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

%d bloggers like this: